Til forsidenOm min praksisOm psykisk helsesend e-post
 


Som psykolog har jeg jobbet med alt fra barn til eldre mennesker. Mine interesser førte meg til videreutdannelse som spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Det innebærer fokus på forebyggende helsearbeid, arbeid mot ulike nivåer i organisasjoner som kan påvirke mennesker hverdag. Spesialiteten innebærer arbeid med enkeltmenneske og med fokus på ressurser som alle har i seg.

Min neste spesialitet er det mange tenker på som "vanlig" psykologarbeid. Det vil si å behandle mennesker med ulike psykologiske problemstillinger. Dette kalles spesialiteten i klinisk voksenpsykologi

Innfallsvinkelen kan være ulik mellom psykologer, alt fra hvilket faglig ståsted man har. Mitt ståsted består i evidensbasert tilnærming. Det vil si at de metoder jeg benytter er basert på forskning hvor tilnærmingen har vist seg å ha effekt.

Jeg har jobbet med alt fra alvorlige psykiske lidelser til lettere problemer. Vi som mennesker kan av og til trenge hjelp til for å leve det livet vi ønsker oss. Det kan være eksistensielle eller ulike andre problemer som ønskes belyst sammen med en fagperson.

 

 


 


I mitt arbeid møtte jeg folk som ikke hadde effekt av "vanlig" psykoterapeutisk tilnærming. Det var noe som ikke stemte. Det førte meg inn i min siste spesialitet i klinisk nevropsykologi. Her undersøker man og utreder ulike med biologiske tilstander. Eller vurderer hvordan kognitiv svikt d.v.s. problemer med konsentrasjon, sette i gang med ting, orienteringsproblemer,lese og skrivevansker, hukommelsesproblemer og ulike typer av skader i hjerne og nervesystem kan påvirke dagliglivets funksjon.

Utredning består av testing av funksjon og vurdering av hvordan resultatene kan brukes til å hjelpe de som har skader til å bruke/øver opp sine resursser. Asberger, ADHD og Tourette kan være eksempler på nevropsykiatriske tilstander hvor man kan benytte blant annet utredning sammen med annen diagnostisering for å avklare diagnosen.