Til forsidenOm min praksisOm psykisk helsesend e-post
 


Hva er psykiske plager og lidelser?
Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (eller vansker) og psykiske lidelser. Psykiske plager er lettere former for angst og depresjon, alkoholmisbruk og enkle fobier. Symptombelastningen kan være høy, men ikke så høy at de gir grunnlag for diagnose.
Når symptombelastningen blir så stor at det kan stilles en diagnose, snakker vi om psykiske lidelser. Eksempler på diagnoser kan være alvorlig depresjon, schizofreni og manisk-depressiv lidelse.

Hva kan psykologen gjøre?
Behandlingen av psykiske sykdommer og plager varierer med type lidelse og graden av plager. Først og fremst benyttes ulike former for samtaleterapi og medikamenter. Folk flest ønsker behandling av psykolog fremfor medisinering.

Hva kan psykologen hjelpe med?

Du kan kontakte psykolog:

 • Hvis du sliter med vanskelige følelser av ulike slag.
 • Har vonde eller vanskelige opplevelser.
 • Vil videreutvikle deg selv når livet på ett eller flere områder har stoppet opp.

Hvis du har det vondt eller har vansker med å fungere i hverdagen, og det ikke er noe fysisk galt, kan det være noe psykologen kan hjelpe deg med.
Du kan være plaget av:

 • angst
 • depresjon eller nedstemthet
 • spiseforstyrrelser
 • krisehendelser (som overgrep eller ulykker) eller vanskelige livshendelser
 • alvorlige psykiske lidelser
 • sorg
 • rusproblemer
 • utbrenthet
 • vansker knyttet til å leve med en fysisk sykdom eller funksjonshemming

Psykologen undersøker hva som er problemet. Deretter kan han/hun sammen med deg prøve å finne den beste måten å redusere problemene dine på. Målet vil være å gjøre deg best mulig i stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

  


Forskjellige metoder

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Som pasient kan du være med på å velge mellom ulike behandlingsmetoder. Kravet er at metoden er tilgjengelig og forsvarlig.
Variasjonen i ulike behandlingsformer er naturlig og viktig. Det som virker for én pasient, virker ikke nødvendigvis for en annen. Det er viktig at pasienten har mulighet til å motta behandling som er best mulig tilpasset egne behov og ønsker.
Noen psykologer har spesialisert seg på visse metoder og arbeidsformer, mens de ikke er trent i andre. Det kan innebære at de ikke er eksperter på behandlingsformen som hadde vært best for deg. I slike tilfeller har psykologen ansvar for å informere deg og eventuelt formidle kontakt med noen som har bedre forutsetninger for å tilby deg behandlingsformen du har behov for.

Tillit

I enhver psykologisk behandling er det viktig at du føler at du kan stole på terapeuten din, og tror på at terapeutens fremgangsmåte kan fungere for deg. Et slikt tillitsforhold er en nødvendig del av behandlingen og en forutsetning for at behandlingen skal virke. Det er derfor viktig at psykologen har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Psykologen har ansvaret for å sikre at du som pasient, opplever at behandlingen du tilbys, oppleves som nyttig og relevant, og at du opplever å bli møtt på en god måte.

(Kilde: Norsk Psykologforening)


black infrared 6s lebron 11 legend blue 11s black infrared 6s beats by dre cheap black infrared 6s legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet lebron 12 jordan 6 black infrared coach factory outlet jordan 6 black infrared cheap jordans black infrared 6s black infrared 6s jordan retro 11 legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue lebron 11 barons 13s louis vuitton outlet coach outlet online legend blue 11s legend blue 11s black infrared 6s michael kors outlet online coach outlet online legend blue 11s louis vuitton outlet michael kors outlet michael kors black friday uggs black friday jordan 6 black infrared louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared